Jótékonysági Tanári Hangverseny

Kategória: Uncategorized | Hozzászólás most!

VIII. Nemzetközi Zongora Fesztiválon elért sikerek

Gratulálunk Elláné Papp Katalin növendékeinek, akik a VIII. Nemzetközi Zongora Fesztiválon kimagasló eredményeket értek el.
III. korcsoportban Hajdu Zsófia Arany minősítést,
V. korcsoportban Fonyódi Botond Arany minősítést kapott.

Mind a ketten a Gálahangversenyen is szerepeltek.
🎹🎹🎹

Elláné Papp Katalin munkáját a “Legeredményesebb tanár” elismeréssel jutalmazták! 

Kategória: Uncategorized | Hozzászólás most!

Gyászmise

Kategória: Uncategorized | Hozzászólás most!

Novák Gyuláné emlékhangverseny

Kategória: Uncategorized | Hozzászólás most!

Emlékhangverseny

Kategória: Uncategorized | Hozzászólás most!

Búcsúzunk

Szomorú szívvel, megrendülve tudatjuk, hogy Novák Gyuláné, Saci néni eltávozott közülünk.

Tanárként, kollégaként óriási űrt hagy maga után. Nyugodj békében Saci néni.

Kategória: Uncategorized | Hozzászólás most!

Felhívás játékos szolfézs komplex csapatversenyre

FELHÍVÁS

„JÁTÉKOS SZOLFÉZS”  

komplex szolfézs csapatversenyre.

A Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskola „Szinkópa” Alapítványa komplex szolfézs csapatversenyt hirdet a Dunakeszi Tankerület művészeti iskoláiban tanuló diákok számára.

A VERSENY RÉSZTVEVŐI:

A 2021/2022-es tanévben szolfézsból 3. évfolyamon tanuló növendékekből alakult négyfős csapatok.

A szolfézs 3. évfolyam zenei,- és elméleti anyaga már kellő lehetőséget ad arra, hogy a gyerekek több területen is megmutathassák képességeiket, tehetségüket.

A VERSENY IDEJE, HELYSZÍNE:                  2022. április 5.

                                                                          Lisznyay Szabó Gábor AMI

                                                                          2112 Veresegyház, Nap utca 14/A.

A VERSENY CÉLJA:

 • az elméleti ismeretek elmélyítése,
 • a szolfézs tárgyhoz kapcsolódó kedvező szemlélet alakítása a tárgyban rejlő apró zenei élmények, játékos feladatok segítségével,
 • az élet számos területén egyre inkább előtérbe kerülő csapatban történő gondolkodásmód, együttes feladat- és problémamegoldó képesség fejlesztése, a résztvevők közös alkotóélménnyel való gazdagítása,
 • a sokszínű, változatos és újszerű feladatok segítségével ösztönzés a tantárgy tanulására,
 • lehetőségteremtés szakmai találkozóra a felkészítő-, valamint az érdeklődő kollégák számára (tapasztalatcsere, jógyakorlatok megosztása, észrevételek, véleménycserék, inspiráció).

A VERSENY FELÉPÍTÉSE:

Írásbeli:

– Ritmusírás 2/4-ben vagy 3/4 -ben (1+6 alkalom taps v. zongora)

(alap ritmusértékek: félkotta, negyed, nyolcad, tizenhatod, ezzel egyenértékű szünetek, triola, nagy éles és nagy nyújtott, szinkópa).

– Új stílusú népdal dallamának lejegyzése a kezdősor és a szöveg megadásával.

– Hármashangzatok 4 féle hangzási színezetének megnevezése hallás után.

– Hangközmenet lejegyzése adott alsó,- vagy felső szólam megadásával tonális keretben, 3# – 3b-ig.

– Zenei keresztrejtvény megfejtése. (A fogalmakat tanulás céljából a felkészülési időszakra előre megkapják a gyerekek a jelentkezés után.).

Szóbeli:

– Különböző egyéb játékos feladatok, melynek anyaga:

 • hangközök felismerése kottakép alapján (N7 – K7-ig),
 • négyféle hármashangzat színezetének felismerése kottakép alapján,
 • ritmus értékek augmentálása és diminuálása,
 • hangnemekhez és vezetőhangokhoz kapcsolódó feladatok (3#-3b-ig),
 • hangnemek ismeretére épülő feladatok (pl: A = szó, melyik hangnemben lehet elhelyezni?)
 • hangsorok (dúr, eol, moll, mixolíd és dór).

– Lapról olvasás öt vonalról fi-szi dallamfordulat nehézségi szintig.

  (Tegzes: Hétfokú olvasógyakorlatok I-II.)

– 2/4-es ritmussor tapsolása 1 perces átnézés után majd, memorizálása újabb 1-2 perc alatt

  (alap ritmusértékek + szinkópa, éles és nyújtott ritmus).

– Kodály Zoltán egy biciniumának élményszerű előadása.

 (A kijelölt biciniumokat a jelentkezés után küldjük meg, melyből egy szabadon választható.)

– Csapatonként egy szabadon választott zenemű bemutatása bármely hangszeren, melynek

   kiválasztásában javasoljuk a hangszeres tanárok segítségét kérni.

DÍJAZÁS:

 • I., II., III. helyezés
 • különdíjak

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2022. Március 11. péntek.

A Jelentkezési lapot és a Nyilatkozatot alábbi linken tölthetik le:

A Jelentkezési lapot és a Nyilatkozatot az alábbi e-mail címre kérjük elküldeni: veresizeneiskola@gmail.com

Várjuk játékos kedvű csoportok jelentkezését! 

Kategória: Uncategorized | Hozzászólás most!

I. Veresegyházi Fesztivál Magyar Zeneszerzők Műveiből

I. VERESEGYHÁZI FESZTIVÁL MAGYAR ZENESZERZŐK MŰVEIBŐL

A Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskola Szinkópa Alapítványa fesztivált szervez a Dunakeszi Tankerület művészeti iskoláiban zongora és/vagy vonós szakon tanuló növendékek számára.

A fesztivál fővédnöke Pásztor Béla Veresegyház Polgármestere.

A fesztivál időpontja és helyszíne:                            2022. április 29.
                                                                                          Lisznyay Szabó Gábor AMI
                                                                                          (2112 Veresegyház, Nap utca 14/a.)

A fesztivál célja:

 • a méltán híres magyar zeneszerzők műveinek, munkásságának népszerűsítése Bakfark Bálinttól a XXI. századi kortárs magyar komponistákig;
 • a felkészítő tanárok közti tapasztalatcsere, illetve a téma anyagismeretének elősegítése;
 • hogy a zenét tanuló növendékek megismerjék a magyar klasszikus zene gyökereit, melynek tükrében hozzáértőbb és lelkesebb hallgatói, interpretálói lehetnek a magyar XX. századi, illetve kortárs zenének is.
 • lehetőséget biztosítani az alapfokon tanuló tehetséges növendékeknek a minél szélesebb körű bemutatkozásra, szakmai megmérettetésre.

Üdvözöljük és értékeljük az ismerős határokat feszegető, bátor műsorválasztást!

Korcsoportok és játékidő:

I. korcsoport: 2011. június 1-jén, illetve után született tanulók, maximum 4 perc,
II. korcsoport: 2009. június 1-je és 2011. május 31. között született tanulók, maximum 5 perc,
III. korcsoport: 2006. június 1-je és 2009. május 31. között született tanulók, maximum 7 perc,
IV. korcsoport: 2000. június 1-je és 2006. május 31. között született tanulók, maximum 9 perc.

A fesztivál anyaga valamennyi korcsoport számára:

Egy magyar zeneszerző művének előadása kötelező.

Egy, vagy több – az előzőtől eltérő stílusú és karakterű –  szabadon választott mű előadása. (A megadott műsoridőn belül!)

Értékelés:

A zsűri hangszerenként egy fesztiváldíjat és minden korcsoportban első, második és harmadik díjat oszt ki.

Nevezés:

Jelentkezési határidő és műsorleadás: 2022. március 28.

A Jelentkezési lapot és a Nyilatkozatot az alábbi linken tölthetik le:

A Jelentkezési lapot és a Nyilatkozatot az alábbi e-mail címre kérjük elküldeni: veresizeneiskola@gmail.com

Nevezési díj:

5000.-Ft/ versenyző, melyet az alábbi számlaszámra kérünk átutalni:

66000011-11033097 (Szinkópa Alapítvány)

A megjegyzés rovatba kérjük, az alábbiakat tüntessék fel: „Fesztivál” és a nevezett növendék neve. Pl: Fesztivál, Minta Gábor                                                                              A nevezési díj beérkezési határideje: 2022.04.10.

Jó felkészülést kívánunk!

Szervezők

Kategória: Uncategorized | Hozzászólás most!

Félévi vizsgabeosztás

Kategória: Uncategorized | Hozzászólás most!

Egykori növendékek hangversenye

Kategória: Uncategorized | Hozzászólás most!