Intézményünk működése

ISKOLÁNK MŰKÖDÉSE

A Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskolában

6-22 éves korig tanulhatnak a gyerekek az alábbi művészeti szakokon

Klasszikus zene:

szolfézs előképző, furulya, fuvola, gitár, hegedű, cselló, klarinét, magánének, orgona, rézfúvó, szaxofon, ütő, zongora.

Népzene:

népi hangszerek, népi ének.

Jazz tanszak:

jazz gitár.

Képzőművészet:

rajz – festészet.

A képzés időtartama: 2 év előképző, + 6 év alapfok, + 4 év továbbképző

Zenei tantárgyak

Szolfézs előképző: Játékos formában, sok dallal, körjátékkal, kis létszámú csoportokban ismerkednek a gyerekek a zenei írás-olvasás alapjaival. Önálló tantárgy. A foglalkozások időtartama heti 2×45 perc.

6-8 éves korú gyerekeknek ajánljuk.

Hangszeres oktatás: Egyéni óra (heti 2×30 perc). Lehetőség szerint a szolfézs előképző tanévet követően! A 6. évfolyam elvégzése után művészeti alapvizsgát kell tenni a továbbképző osztályokban történő tanulmányok folytatásához.

Szolfézs: Kötelező tantárgy minden hangszeres tanuló számára. Csoportos óra. A foglalkozás időtartama: heti 2×45 perc. A 4. vagy 6. évfolyam elvégzése után a alapvizsgát szükséges tenni  e tárgyból a tanulmányok folytatásához.

Kötelezően választható tárgyak: A szolfézs alapvizsga letétele után, helyette más tantárgy választása kötelező a hangszer (főtárgy) mellé az alábbiak közül:

 • fúvószenekar
 • vonószenekar
 • gitárzenekar
 • ütőegyüttes
 • kamarazene
 • zenetörténet

Képzőművészet/ rajz, festészet szak:

A képzőművészet alkalmas az önkifejezés eszköztárának gazdagítására. Kialakítja az igényt az esztétikum iránt. Az oktatás folyamán a látvány megfigyelése, értelmezése, a gondolatok, érzelmek kifejezése az alkotó munkában teljesedik ki. Csoportos óra. A foglalkozás heti 4x45perc, amely összevontan kerül megtartásra. A 6. évfolyam után művészeti alapvizsgát kell tenni a tanulmányok folytatásához.

Hogyan lehet jelentkezni a művészeti iskolába?

Minden tanévben június elején felvételi meghallgatást tartunk a zeneiskolába újonnan jelentkező diákok számára. A felvételi időpontja előtt 30 nappal a zeneiskola honlapján és a város egyéb hirdetési felületein (kábel TV, újság stb.) tájékoztatjuk az érdeklődőket a jelentkezés lehetőségéről.

A meghallgatás minden esetben a jelentkező gyermekek zenei képességeinek felmérésére irányul. A fenntartó által engedélyezett pedagógus álláshelyek száma határozza meg a tanszakonként felvehető növendékek létszámát.   

Képzőművészeti ágon akkor tartunk felvételit, ha a jelentkezők száma meghaladja az engedélyezett csoportlétszámot.

Előzetes bejelentkezés és időpontegyeztetés szükséges a zeneiskola titkárságán, az alábbi telefonszámokon: 0630/ 741-4194, vagy 0628/ 387-210.

Fontos!

 • A felvételi sorrend kizárólag a következő tanévre érvényes!
 • Zeneiskolai tanuló a 6. életévét augusztus 31-ével betöltött gyermek lehet. A 6 éven aluliaknak tandíj ellenében tudunk zenei képzést biztosítani!
 • Zongora szakra olyan tanulók jelentkezhetnek, akik otthon zongorával, vagy pianínóval, esetleg digitális zongorával rendelkeznek.
 • Az éves térítési díjat az iskola és a fenntartó közös döntése alapján két részletben kell befizetni (június és február).
 • A tanmenetben előírt követelmények teljesítéséhez elengedhetetlen a napi szintű otthoni gyakorlás! A teljesítés eredményét a félévi és az év végi vizsgán mutatják be a növendékek.

Várjuk a zene iránt érdeklődő, hangszeren játszani vágyó, valamint rajzolni, festeni, alkotni szerető gyermekek jelentkezését!