Alapítvány

A Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskolát támogató

Szinkópa Alapítvány

Veresegyház és környéke zenei életének támogatása, fejlesztése céljából, létrehozott közhasznú alapítvány.

Az alapítvány célja a zeneiskola anyagi, erkölcsi segítése, az oktatás személyi, tárgyi feltételeinek biztosítása, fejlesztése. A gyerekek művészeti és esztétikai nevelése, képzése. Célul tűzi ki a művészeti képzés színvonalának emelését (hangszervásárlás, kottavásárlás, zenei versenyek szervezése, szakmai konzultáció, továbbképzések, tehetséggondozás).
Továbbá célja a hátrányos helyzetű növendékek segítése.

Köszönettel fogadta a Szinkópa Alapítvány eddigi támogatásukat, felajánlásukat!

Kérjük, hogy továbbra is segítsék Veresegyház Városának zeneiskoláját személyi jövedelemadójuk 1 %- nak felajánlásával.

Szinkópa Alapítvány adószáma:
18669615-1-13

Örömmel fogadjuk egyéb felajánlásaikat az alábbi bankszámlaszámra:

Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet
66000011-11033097

2112 Veresegyház, Nap utca 14/A
Tel./fax: 0630 741 4194