Zeneismeret- és magánének tanszak

ZENEISMERET – MAGÁNÉNEK

Tantárgyak:                          

Előképző, szolfézs , zenetörténet

Magánének

A tanszak tanárai:

Tanszakvezető:             Márkus Erzsébet

Zeneismeret tanárok:   Iványi Magdolna, Kosik Dóra, Lázár Erika

Magánének tanár:        Bonifertné Száraz Lívia

Tanszakunk tanárai igyekeznek az iskolánkba került gyerekeket bevezetni a zenebirodalom rejtelmeibe. Célunk, hogy változatos zenei játékokon keresztül, minél élményszerűbben sajátítsák el a gyerekek a különböző ismeretanyagokat, zenei készségeket. Ennek érdekében számos olyan újdonságot is beépítettünk az elmúlt időszakban oktatásunkba, mely a gyerekek érdeklődését még jobban felkeltik. Ilyen lehetőség például azoknak az online elérhető zenei gyakorló programoknak a használata, melyen keresztül a tanórai anyagokat tudják a gyerekek gyakorolni. Ezek között a programok között vannak olyanok, melyeket a zenetanárok közreműködésével, javaslataik figyelembevételével fejlesztettek és fejlesztenek a mai napig.

Tanszakunk minden évben megrendezi a 2. és 3. évfolyamos növendékek számára a házi csoportos szolfézs versenyét, melyen szintén játékos, érdekes feladatokon keresztül mérhetik össze a növendékek a tudásukat. A tehetséggondozás keretében az országosan, vagy regionálisan meghirdetett versenyekre is felkészítjük  növendékeinket.

Folyamatosan bővítjük tanszakunk hangszerállományát. Az általános ritmushangszerek használata nagyon népszerű a tanítványok körében. Használatukkal még izgalmasabbá tudjuk tenni a tanórákat. A gyerekek örömére, és motivációs eszközként is szolgál a tanórákon és a házi szolfézsversenyeken is használt interaktív tábla.

A zenei pályára készülő növendékeknek kis létszámú csoportokban, emelt óraszámban biztosítjuk az eredményes felkészülést.

Énekelni jó!

Mindannyiunk számára elérhető legcsodálatosabb hangszer az emberi énekhang. Ám saját testünket, hangképző szerveinket ugyanúgy meg kell ismerni és működésüket meg kell érteni ahhoz, hogy fejleszteni, szépíteni tudjuk a belőle fakadó hangot. Ezt nevezzük hangképzésnek, az erre épülő zeneiskolai tanszakot pedig magánéneknek.

Már megváltozott hangú nagykamaszkortól érdemes elkezdeni, de gyermekeket is szívesen látunk. Ezen a tanszakon növendékeink megtanulják kontrollálni, irányítani a hangképzést.

Növendékeink a tanszakunkon eltöltött évek alatt a klasszikus zenei stíluson kívül más zenei stílusirányzatok gyönyörű dalai közül is megszólaltathatnak néhányat. Állandó kapcsolatban vannak a kamaramuzsikálással, hiszen darabjaikat leggyakrabban zongorakísérettel adják elő, illetve a gyakori közös órákon, házi hangversenyeken alkalmuk nyílik a kamaraéneklésre is.

Énekelni jó, mert az éneklés gyógyítja a testet, lelket, örömtelivé varázsolja a napot!

Az éneklés során:

  • létrejövő rezgések a testben növelik az életerőt,
  • boldogsághormon aktivizálódik így a szívünk örömmel és elégedettséggel telik meg,
  • a helyes légzés elsajátításával javul a vérkeringés, az agyi aktivitás,
  • jótékony hatással van a légzőszervekre, s
  • a közös éneklés erősíti a társadalmi kötődéseket is, oldja a magányt.

Ez mind oka annak, hogy a szakemberek mindenkinek legalább napi 5 perc intenzív éneklést ajánlanak.