Kalendár

ISKOLÁNKRÓL

A veresegyházi Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskola bemutatása

KEZDETEK

Veresegyházon az 1950-es években bontakoztak ki a zenei kultúra első csírái, egyúttal a zeneiskola létrehozásának gondolata is. Egyetértve ezzel a gondolattal, az általános iskola akkori igazgatója kapcsolatba kerülve Lisznyay Szabó Gáborral, felkérte őt, hogy legyen az alakuló veresegyházi zeneiskola vezető tanára, vezetője. A kezdeményezést az Oktatási Minisztérium is felkarolta, s az induláshoz egy pianínót küldött.  Az általános iskola igazgatója egy egész fúvószenekarra való hangszerről, Lisznyay pedig a tanerőről gondoskodott. A zeneiskolai oktatás az általános iskola épületében zajlott a Váci Zeneiskola kihelyezett tagozataként.

SZÜNETELÉS

A ’70-es évek elején Lisznyay súlyos betegsége miatt néhány évig szünetelt a zeneiskolai oktatás.

ÚJJÁSZERVEZÉS

Az évtized második felében újra elkezdődhetett a zenei nevelés Veresegyházon, a Gödöllői Körzeti Állami Zeneiskola kihelyezett tagozataként. Akkor két pedagógus harminchat növendéket taníthatott a Művelődési Ház alagsorában, ahol 1 pianínó és 16 hegedű állt rendelkezésükre. A nagyközség vezetése folyamatosan támogatta anyagilag a tagozat működését, s mintegy 15 évvel később, néhány évvel a rendszerváltás után, 1993-ban, segítségüknek köszönhetően már 5 tanár és 87 diák jelentették a zeneiskolát.

ÖNÁLLÓSODÁS

A nagyközség vezetése – megvalósítva az e területre is kiterjedő önállósodási törekvéseit – 1993 májusában bejelentette az önálló Veresegyházi Zeneiskola létesítését, Spera Ágnes „ideiglenes vezetői megbízásával”, mely kiváló és áldozatos munkája folytán nyugdíjazásáig tartott. Igazgatósága alatt több tagintézménye, kihelyezett tagozata lett az anyaiskolának (Szada, Erdőkertes, Mogyoród, Vácrátót, Vácduka, jelenleg), számtalan hangszerrel bővült a hangszerpark, emelkedett a növendéklétszám, alakultak különböző növendékzenekarok (vonós-, fúvós- és népi zenekar, kamaracsoportok). Ez a fejlődés újabb és újabb tantermeket követelt. A zeneiskola ezért átkerült a Művelődési Házból az Ifjúsági Házba, melyet több lépcsőben tettek zeneoktatásra alkalmassá. Az Önkormányzat ezen elhatározásának megvalósítását jelentősen támogatták a GE Hungary Zrt., valamint a GE Volunteers Foundation.

NÉVADÓ és „ÚJKOR”

A Veresegyházi Zeneiskola 2004. április 24 –én Lisznyay művekből összeállított műsorral és emléktábla (a dombormű-portré Horváth István szobrászművész alkotása) felavatásával tisztelegve az alapító zeneszerző és zenepedagógus előtt, felvette Lisznyay Szabó Gábor nevét.

A zeneiskola 2007-ben, már Csécsyné dr. Drótos Edina igazgatósága, irányítása alatt a szakmai minősítési eljárásban a „Kiválóra minősített Alapfokú Művészetoktatási Intézmény” minősítést kapta. 2010-ben a zeneiskola épületén teljes körű felújítást végeztek, melynek köszönhetően 11 oktatási célú kisteremben, tanszobában, egy nagyobb, csoportos oktatásra alkalmas teremben és egy nagyobb, kamarahangversenyekre alkalmas teremben folyhat az oktatás. Kialakításra került egy étkező-tanári helység és két iroda is. A tanszobák belső falaira 2017-ben hangszigetelést került.

NAPJAINKBAN

2019. február óta dr. Ruszinkóné Czermann Cecília vezeti az intézményt, aki nagy hangsúlyt fektet iskolánk különböző zenekarainak sikeres működtetésére, fejlesztésére, iskolán kívüli partneri kapcsolatok kialakítására, ápolására.

Szakmai munkánk gerincét a hangszeres és énekes oktatás képezi. Növendékeinket főiskolai illetve egyetemi végzettségű zenetanárok oktatják, nevelik a zene értékeinek megismerésére elsajátítására, megőrzésére.

A zeneiskola szakmai munkájában, életében korábban több rendezvény is meggyökerezett, s napjainkra hagyománnyá vált. A Zene világnap-i koncert, a Mikulásváró, a Karácsonyi hangverseny, tavasszal a „Tagozatok bemutatkoznak” rendezvény, a Kamarazenei koncert, hangverseny Magyar Zeneszerzők műveiből, a Jótékonysági tanári hangverseny, Hangverseny partneriskoláinkkal, Tanévzáró hangverseny az adott tanév legeredményesebb növendékeinek fellépésével, az évek során iskolánk és a város megszokott és megkedvelt eseményeivé lettek.

Az alábbi szakokon nyújtunk lehetőséget a hangszeres zenetanulásra: cselló, dob, furulya, fuvola, gitár, harsona, hegedű, klarinét, kürt, magánének, népzene, orgona, szaxofon, trombita, zongora.

Iskolánk fúvós- és vonós zenekarai az utóbbi években egyre népszerűbbé lettek diákjaink körében és jelentős fejlődésen mentek keresztül. Az önálló hangversenyeken kívül partneriskolákkal közös koncerten léptek fel itthon és külföldön egyaránt. Nyári zenekari tábort szerveztek és a jó partneri kapcsolat megőrzése érdekében vendégül látták partneriskoláik zenekarait, mindezzel még tovább népszerűsítve a zenetanulást Veresegyházon.

A városban más művészeti ágak felé is megnőtt az érdeklődés, így iskolánkban a 2015/2016-os tanévtől újra lehetőség van képzőművész-tanár kollégák vezetésével, a képzőművészeti ágak közül grafika-festészet tárgyakat tanulni. Diákjaink munkáiból évente két alkalommal kiállítást szervezünk, mely minden érdeklődő számára megtekinthető.

Iskolánk ismeretterjesztő koncertekkel, hangszerbemutatókkal, karácsonyi koncertekkel, jótékonysági hangversenyekkel teszi színesebbé, gazdagabbá a város intézményeinek zenei, kulturális életét.

Lisznyay – Díjjal elismert kollégáink:

Elláné Papp Katalin, Fritschéné Ambrus Gabriella, Farkas Tajti Margit, Jakab Csongor, Jakabné Sebestyén Erika, Láng Gabriella, Mihálydeák Barna, Neczné Alapi Katalin, Novák Gyuláné, Spera Ágnes (U), Udvard Gizella.