fúvós tanszak bemutatása

FÚVÓS/ FURULYA, FUVOLA, KLARINÉT, SZAXOFON, RÉZFÚVÓS

A tanszak tanárai:

Tanszakvezető:         Fritschéné Ambrus Gabriella (furulya/fuvola)

Furulya/fuvola:         Kutas Dominika

Furulya/klarinét:      Szilágyi Szabolcs

Furulya/szaxofon:     Vörös Attila

Furulya/rézfúvós:     Kovács Károly Dávid, Szabó Zoltán, Szellinger Tamás

A fúvós tanszak két területre osztható:

  • fafúvósokra – ajaksípos (furulya, fuvola) és nádsípos (klarinét, szaxofon) – valamint
  • rézfúvósokra (tölcséres fúvókájú)  

FAFÚVÓS TANSZAK

A gyerekeket 6 éves koruktól várjuk a zenei előkészítőbe, ahol elsajátíthatják a hangszertanuláshoz szükséges alapokat, s akár ezzel párhuzamosan is lehetőségük van elkezdeni hangszeres tanulmányaikat is- elsősorban furulyán-, ha kellő fizikai és értelmi érettséggel rendelkeznek. Ez a hangszer kiváló alap arra, hogy előkészítse bármilyen más fúvós hangszer technikai alapkészségeit, hiszen sokszor fizikailag csak később válnak alkalmassá arra, hogy a fúvóscsalád nagyobb hangszereit megszólaltassák.

Tanáraink egytől egyig művésztanári, valamint kamaraművészi diplomával rendelkeznek, mely óriási előny a gyerekek zenei nevelésének, fejlődésének felépítésében. Ezzel párhuzamosan mindenki aktívan zenél különböző szimfonikus zenekarokban, fúvószenekarban, jazz- együttesben, különböző összetételű kamaraegyüttesekben. Mindez megköveteli a folyamatos hangszeres felkészültséget, naprakészséget, magasszintű művészi munkát.

A szolfézs alapvizsga letétele után a növendékeknek lehetőségük van bekapcsolódni iskolánk ifjúsági fúvószenekarának munkájába, illetve szívesen tesznek eleget a városi Big Band meghívásának és besegítenek fellépéseikkor. Ezekben a közösségekben tudják kamatoztatni a megszerzett hangszeres tudásukat hasonló korú és érdeklődésű társaikkal együtt. Ez hatással van személyiségük, és tanulmányaik fejlődésére, társas kapcsolataik alakítására. A befektetett munka eredményeként a közös muzsikálás örömforrássá válik.

Hivatásunk részét képezi a hangszer tanítása mellett a koncertekre való felkészítés, az együtt zenélés lehetőségeinek megteremtése és igény esetén felkészítés szakirányú továbbtanulásra. Tanszakunkon évről évre vannak növendékek, akik ezt a pályát választják.

A zenélés nem más, mint a magunk öröme, a magunk megajándékozása egy megmagyarázhatatlan csodálatos érzéssel, mely aztán másoknak is örömöt ad, másokat is megajándékoz ezzel.

RÉZFÚVÓS TANSZAK

            Az ezen a tanszakon tanító kollégák többéves tanítási gyakorlattal rendelkeznek, s ezzel párhuzamosan kamarazenei, szimfonikus zenekari és fúvószenekari gyakorló zenészként szerzett tapasztalatuk is szolgálja a tanulók szakmai fejlődését.

            Tanulóink 7-8 évesen ismerkednek meg a rézfúvós hangszerekkel, amennyiben azt a gyermek alkata és fogazata lehetővé teszi. Lehetőséget biztosítunk a trombita, a kürt, a tenor- és baritonkürt, a harsona és a tuba kipróbálására. A tanuló elképzelése valamint a pedagógiai tapasztalatok metszeteként választunk hangszert. Amennyiben az elhivatottság töretlen, örömmel állítjuk a fiatal tanulót azon diákjaink sorába, akik zenei szakirányú középiskolát céloznak meg az általános iskolát követően.

            A hangszeres tanulmányok különböző fázisaihoz igazodva nyílik lehetősége mindenkinek tradícionális, vagy egyedi rézfúvós kamaracsoportokban részt venni s az abban megszerzett tudást az iskola hangversenyein valamint városi rendezvényeken megosztani a könönséggel, mely nem csak közösségépítő tevékenység, hanem motiváció is az egyéni hangszeres oktatáshoz szükséges szorgalomban. Továbbá lehetőséget biztosítunk az iskolánk fúvószenekarában való részvételre is, amennyiben a megszerzett tudás azt kellőképpen alátámasztja.

            Tanáraink – gyakorló zenészként – természetesen minden hangszeres órán igyekeznek a tanuló igényeihez igazodva, példaként alkalmazni hangszeres tudásukat, de gyakori a tanulók számára üdítő diák-tanár kettős játék (duó) is.

            Büszkék vagyunk arra, hogy iskolánk rézfúvós tanszaka példamutatóan számolja fel azt a téves nézetet, mely szerint eredményt és sikert a fent említett hangszereken csak fiú tanulók érhetnek el! Évről- évre egyre több leány bátorkodik rézfúvós hangszeren játszani és játékával erősíteni a fúvós zenekar rézfúvós szólamait!