Billentyűs tanszak bemutatása

BILLENTYŰS/ ZONGORA, ORGONA

A tanszak tanárai:

Tanszakvezető:     Elláné Papp Katalin

Zongora:                 Bacsa Gabriella

                                Dr. Ruszinkóné Czermann Cecília

                               Farkas Szilvia

                               Farkas Yuki

                               Láng Gabriella

                               Méhes-Ella Gabriella

                               Szabó-Bira Zsuzsanna

                               Udvard Gizella

Orgona:                 Rab Kamilla

Korrepetíció:        Licsák Attila

A zongora szak, a veresegyházi zeneiskola legnépesebb tanszaka, egyben a legnépszerűbbek egyike. Növendékeink állandó szereplői a zeneiskolai növendék-, mikulás-, karácsonyi-, és osztályhangversenyeknek, valamint önkormányzati és városi rendezvényeknek. Legtehetségesebb tanítványaink rendszeres résztvevői regionális, megyei, területi, országos, valamint nemzetközi versenyeknek. A magasabb évfolyamos, hosszú távon megtartott növendékek létszáma, növendékeink hangszeres versenyeredményei, valamint a zenei pályán tovább tanuló tanítványaink száma bizonyítják a szakmai munka magas színvonalát.  

A hangszertanítás feladatának tekintjük, hogy megismertessük a növendékeinkkel a zongora sajátosságait, felépítését, működésének elvét, valamint célunk megtanítani a hangszer gazdag irodalmának legjelentősebb zeneszerzőit és műveit, így alakítva a zenei közízlést. További célunk, hogy a hangszerén a későbbi évek során is örömmel játszó, a komolyzene felé érdeklődéssel és szívesen forduló, koncertre járó közönséget neveljünk.

A zongora szakra való jelentkezésnél a gyakorlás, valamint megfelelő tanulási folyamat haladása érdekében követelmény a saját, otthoni hangszer.

Az orgona szakos növendékeink számára a zeneiskolai hangszer mellett, elsősorban a Kálvin téri Református Általános Iskola jóvoltából, a református templom, ritkábban pedig a katolikus Szentlélek templom orgonáin biztosítjuk a hangszeres játék- és fellépési lehetőséget. Tanári munkánk mellett magunk is aktív résztvevői vagyunk a zeneiskolai, valamint a városi hangversenyeknek, ünnepségeknek, eleget teszünk a széles városi intézményi körből érkező felkéréseknek. Nyitottak vagyunk elméleti, technikai, gyakorlati tudásunk bővítésére, s az újonnan megismert pedagógiai módszerek gyakorlati alkalmazására. Tanszakunkon több alkalommal tartottunk konzultációkat, továbbképzéseket. Meghívott vendégeink országos hírű zenepedagógusok és zongoraművészek voltak, akiktől bemutatóóráik és előadásaik alkalmával tovább gyarapíthattuk, fejleszthettük tudásunkat, pedagógiai eszköztárunkat